خدمات زیبایی و مراقبت پوست و مو سریتا
2020-08-12
زخم های درمان شده
2020-08-12

پیشگیری و درمان زخم پای دیابتی ،درمان  زخم بستر ، درمان زخم های سوختگی ،درمان زخم های عفونی ، ترمیم زخم های پس از جراحی ، درمان زخم های عروقی ، درمان زونا و زخم های بیماران پروانه ای ، مشاوره و آموزش استومی و درمان زخم های اطراف استوما و ناشی از بی اختیاری

تماس با سریتا :09911091537